top of page
Medikal kürtaj göğüs kanseri olma riskini artırır mı?

 

 

Medikal kürtaj yöntemlerinin göğüs kanseri riskini etkilediği görülmemiştir. Çeşitli araştırmalar kürtaj (genel) ve göğüs kanseri arasında ilişki olmadığını kanıtlamıştır. Günümüze dek bu konudaki en kapsamlı (1.5 milyon kadının dosyalarını kapsayan) araştırma Danimarka'da yapılmıştır. Ulusal indüklenmiş abortus kayıtları ve kanser kayıtlarından alınan verileri kullanan araştırmacılar, indüklenmiş abortus vakalarının göğüs kanseri riski üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptamıştır. Bu araştırmanın kapsamı ve gerçekleştirilme şekli, indüklenmiş abortus yönteminin kadınlarda göğüs kanseri riski üzerinde etkisi olmadığı yönünde sağlam kanıt teşkil etmekle beraber, kürtajın göğüs kanserine neden olan veya kanser riskini etkileyen bir faktör olmadığını gösteren daha ufak çaplı çok sayıda araştırmayı da doğrular niteliktedir.

 

2003 yılında ABD'nin Ulusal Kanser Enstitüsü, dünyanın önde gelen gebelik ve göğüs kanseri riski uzmanlarından 100'den fazlasının katılımıyla bir atölye çalışması düzenlemiştir. Bu uzmanlar gebelik ve göğüs kanseri riski arasındaki ilişkiye dair, indüklenmiş abortus ve spontan abortus vakaları ile göğüs kanseri arasındaki ilişkiyi özel olarak inceleyen araştırmalar dahil mevcut araştırmaları gözden geçirmiştir. Bu araştırmalar arasında nüfus odaklı çalışmalar, klinik çalışmalar ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar da mevcuttur. Katılımcıların vardığı sonuç, kürtaj veya düşük vakalarının kadınlarda göğüs kanseri oluşma riskini artırmadığı yönünde olmuştur. Bulguların özetine buradan erişilebilir.

 

Medikal kürtaj hakkında sorunuz varsa lütfen sık sorulan sayfamızı ziyaret edin.

 

bottom of page