L'interruption volontaire de grossesse par médicaments:

 

 

Dünya çapında üç tane medikal kürtaj yöntemi erken gebelikleri sonlandırmak için uygulanmaktadır: