top of page
Misoprostol bir teratojen mi?

 

 

Çok sayıda olgu sunumu (%90'ı Brezilya'dan olmak üzere) ve bir adet hayvanlara dair çalışmanın bulgularına göre, fetüsün misoprostole maruz kalımı bazı alt organ anomalileri, merkezi sinir sistemi anomalileri (özellikle Möbius sendromu) ve üst organ anomalileri riskini artırmaktadır. Üç adet kontrollü vaka çalışması da (hepsi Brezilya'dan), misoprostale maruz kalan infantlarda anomalilerin daha sık görüldüğünü belgelemiştir. Ancak, misoprostol kullanımına bağlı fetal anomalinin mutlak riski oldukça düşük görünmektedir. Brezilya'daki nüfus kayıtlarından toplanan veriler, gebelik sırasında misoprostol kullanımı bu ülkede nispeten yaygın olsa da, bu anomalilerin vuku bulma durumlarının yüksek oranlarda olmadığını göstermektedir. Malformasyon riski görece gerçek bir risk olarak görünse de, epidemiyoloji çalışmaları mutlak riskin (yani vaka sayısının) düşük olduğunu göstermektedir. Mevcut en güvenilir veriler, misoprostolün bir "mini teratojen" olarak görülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

 

Mini teratojen, 1000 doğum başına 10 adetten az malformasyon vakasına yol açan medikasyon anlamına gelmektedir. Rahimde misoprostole maruz kalmaya dayalı riskin belirlenmesi genel malformasyon oranının düşüklüğünden dolayı zor olsa da, mevcut bilimsel veriler bu riski aşağı yukarı 1000 doğum başına 1 malformasyon olarak belirlemektedir. Bu risk olasılıkları, açık ve net bir biçimde ilgili taraflara bildirilmelidir. Ancak, bu risklerin bağlamının da iyi açıklanması önem taşımaktadır. Gebeliğin erken dönemlerinde kürtaj amacıyla misoprostol kullanan bir kadının teratojenik etkiler yaşaması ancak şu koşullarda olasıdır: 1) gebelik, kadının misoprostol kullanımının ardından devam ederse ve 2) kadın, gebeliği doğuma dek devam ettirmeyi seçerse. Son olarak, misoprostol kullanımı yasaların sınırlayıcı olduğu durumlarda kadınların başvurduğu diğer yolların çoğundan daha güvenli olduğundan ve (özellikle kaynakların sınırlı olduğu durumlarda) gebeliğin devamı da bir risk içerdiğinden, misoprostol kullanımının olası teratojenik etkileri, gebeliğin genel riskleri ile birlikte daha geniş bir bağlamda ele alınmalıdır.

 

Reference: Philip N, Shannon C, and Winikoff B. Misoprostol and teratogenicity: Reviewing the evidence–Report of a meeting. Robert H. Ebert Program on Critical Issues in Reproductive Health Publication Series. New York: Population Council, 2003.

 

 

Medikal kürtaj hakkında sorunuz varsa lütfen sık sorulan sayfamızı ziyaret edin.

 

bottom of page